dermatologiczna: 583407256
 pulmonologiczna: 583407255
 okulistyczna: 583407240, 583407241
 ginekologiczna: 583407294
 zdrowia psychicznego: 583407295