Pracownia RTG i USG

Przyjęcia na NFZ oraz badania płatne

Pracownia RTG i USG czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-19.00
Skierowania z placówek medycznych nieposiadających umowy na wykonywanie badań RTG/USG
z Przychodnią Morena realizowane są odpłatnie.

PRACOWNIA RTG

Badania wykonywane wyłącznie ze skierowaniem, bezpośrednio po rejestracji w Rejestracji Specjalistycznej.
Badania RTG zębów wykonywane bez skierowania, bezpośrednio po rejestracji w Rejestracji Specjalistycznej.
Panoramiczne RTG zębów wykonywane wyłącznie ze skierowaniem.

PRACOWNIA USG

Badania wykonywane po uprzedniej rejestracji osobiście w Rejestracji Specjalistycznej lub telefonicznie:
58 347 30 01
58 340 72 40
602 786 286
531 693 812
534 070 742