Przygotowanie do badań

I. Przygotowanie do badań laboratoryjnych wykonywanych z krwi

Zalecenia ogólne

 • Pora dnia
  • Zaleca się, by do pobrania krwi do badań rutynowych zgłaszać się w godzinach rannych (7:00–10.00).
  • W niektórych badaniach dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach; w takich przypadkach interpretacja wyników badań powinna uwzględnić godzinę pobrania materiału i sposób przygotowania pacjenta do badań.
 • Posiłek
  • Zaleca się , by przed pobraniem próbki krwi zachować ok. 12 godzinną przerwę w spożywaniu posiłków. Optymalnie, ostatni posiłek poprzedniego dnia powinien być spożyty ok. godz. 18:00.
  • W dniu poprzedzającym badanie należy unikać obfitych i tłustych posiłków oraz spożywania alkoholu.

  • Przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody.
 • Leki
  • Należy poinformować personel pobierający krew o zażywanych lekach.
  • Lekarz zlecający badanie decyduje, czy w dniu badania lub w okresie poprzedzającym można przyjmować leki.
 • Wysiłek
  • Z zasady badań nie powinno wykonywać się po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku.
  • Bezpośrednio przed pobraniem krwi należy unikać wysiłku i stresu, nie palić papierosów.
  • Wskazany jest krótki odpoczynek.

Pamiętaj!

W przypadku niektórych badań np glukozy, żelaza, fosforu triglicerydów, krew zawsze należy pobierać na czczo. Ze względu na rytm dobowy wielu hormonów, krew do badań z zakresu gospodarki hormonalnej organizmu, zaleca się pobierać w godzinach porannych. Wykonanie niektórych badań laboratoryjnych może wiązać ze specjalnym przygotowaniem pacjenta.

Zapytaj pracownika laboratorium o szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania do wykonania badań.

 

Test obciążenia glukozą

 • Na badanie należy zgłosić się rano (najlepiej do godziny 9:00).
 • Na badanie należy przynieść skierowanie od lekarza.
 • Badania wykonywane są koniecznie na czczo. Warunek ten może być pominięty w przypadku kobiet w ciąży.
 • Zlecenie musi zawierać informację o ilości glukozy, którą należy podać do obciążenia oraz ilości oznaczeń glukozy po obciążeniu.
 • Badanie trwa 2 godziny, w tym czasie należy przebywać w poczekalni Laboratorium. Wykluczone jest opuszczenie punktu pobrań w celu np. zakupów, spaceru, ponieważ związany z tym wysiłek (praca mięśni) wpływa na wynik badania.
 • W trakcie trwania testu nie wolno spożywać posiłków, przyjmować płynów ani palić papierosów.

Test polega na trzykrotnym pobraniu krwi i oznaczeniu w próbkach poziomu glukozy.

Pierwsze pobranie wykonywane jest na czczo, następnie pacjent dostaje do wypicia wodny roztwór 75 g glukozy (minimum 200 ml). Po 2 godzinach pobierane są kolejne próbki krwi.

II. Przygotowanie do badania ogólnego moczu

Przed pobraniem moczu zalecane jest:

 • Stosowanie umiarkowanej, zwyczajowej diety oraz przyjmowanie fizjologicznej (normalnej) ilości płynów.
 • Unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego lub długotrwałego marszu.
 • Dokładne umycie krocza przy użyciu ciepłej wody i mydła . Nie należy stosować specjalnych środków dezynfekcyjnych.
 • Unikanie badania w czasie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.

Uwaga!

 • Przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik .
 • Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do zastępczych pojemników ( słoiki , butelki ).

Pobranie moczu na badanie ogólne

Pobieranie porannej próbki moczu

 • Zalecane jest pobranie próbki moczu bezpośrednio po spoczynku nocnym (pierwsza poranna porcja moczu) z tzw. środkowego strumienia,
 • Próbkę moczu do analizy należy pobrać do jednorazowego pojemnika (do nabycia w aptece lub w laboratorium),
 • Podczas pobierania materiału pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety , następnie porcję około 50-100 ml oddać do przygotowanego pojemnika , końcową porcję moczu oddać do toalety.
 • Pojemnik należy dokładnie zakręcić i opisać imieniem ,nazwiskiem oraz datą urodzenia. Na pojemniku zanotować godzinę pobrania materiału.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Pobieranie przygodnej próbki moczu
W sytuacjach nagłych próbkę moczu można pobrać bez wcześniejszego przygotowania, w dowolnym czasie i objętości. Aktywność fizyczna oraz nadmierna podaż płynów wpływają na skład moczu, dlatego też interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.
Uwaga!
Należy pamiętać, że jeśli to tylko możliwe badanie powinno być wykonywane w porannej próbce moczu.

III. Przygotowanie i pobranie dobowej zbiórki moczu

Przed przystąpieniem do dobowej zbiórki moczu należy:

 • Przygotować czysty, 2-3 litrowy pojemnik najlepiej z podziałką ( dostępny w aptece )
 • W laboratorium uzyskać informację o ewentualnej konieczności dodania do pojemnika na zbierany mocz odpowiedniego stabilizatora i w razie konieczności zaopatrzyć się w taki stabilizator
 • Zbiórkę przeprowadza się w okresie 24 godzin (w wyjątkowych sytuacjach 12 godzin)

Przeprowadzenie dobowej zbiórki moczu:

 • Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00) a następnie zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie. Zanotować godzinę rozpoczęcia zbiórki.
 • W dniu rozpoczęcia zbiórki dobowej pierwszą poranną porcje moczu należy odrzucić (oddać do toalety).
 • Każdą kolejną partię moczu należy oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika przeznaczonego na zbiórkę.
 • Pojemnik ze zbieranym moczem przechowywać w lodówce.
 • Zbiórkę prowadzić do następnego dnia.
 • Następnego dnia rano zakończyć zbiórkę o godzinie, o której ją rozpoczęto dnia poprzedniego, tj. po 24 godzinach (np. o godz. 7:00, o ile poprzedniego dnia rozpoczęto ją o 7:00).
 • Po zakończeniu zbiórki zawartość pojemnika dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość moczu, a następnie odlać próbkę (około 50-100 ml) do jednorazowego pojemnika.
 • Pojemnik należy dokładnie zakręcić i opisać imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia. Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Na kartce do dołączonej próbki należy podać:
  • dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
  • całkowitą objętość zebranego moczu

Uwaga!
Jeśli z jakiejś przyczyny w okresie 24 godzin pominięto w zbiórce nawet pojedynczą porcje moczu, zbiórkę należy przeprowadzić ponownie w innym dniu.

IV. Przygotowanie i pobranie moczu do badań mikrobiologicznych

Zalecenia ogólne

 • Mocz do badania mikrobiologicznego należy pobierać rano. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pobieranie moczu niezależnie od pory dnia. Informacje taką należy przekazać pracownikowi Laboratorium.
 • Materiał należy pobierać przed włączeniem antybiotykoterapii.
 • W przypadku przebiegającej terapii lekami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym należy poinformować o rodzaju leku i okresie przyjmowania.

Próbkę moczu do badania mikrobiologicznego należy pobierać przestrzegając poniższych zasad:

 • Zaopatrzyć się w jednorazowy, jałowy pojemnik (dostępny w laboratorium lub w aptece).
 • Dokładnie umyć okolice krocza i cewki moczowej bieżącą wodą z mydłem, spłukać i osuszyć ręcznikiem jednorazowym.
 • Pobrać mocz z tzw. środkowego strumienia. pierwszą partię moczu oddać do toalety, drugą partię moczu nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika, maksymalnie do 1/3 jego wysokości.
 • Dla uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia bakteriami nie dotykać brzegiem pojemnika okolic narządów płciowych, a dodatkowo, palcami wewnętrznej powierzchni pojemnika.
 • Pojemnik natychmiast zamknąć i opisać imieniem i nazwiskiem.
 • Na pojemniku zanotować godzinę pobrania materiału.
 • Po pobraniu pojemnik z moczem dostarczyć jak najszybciej do Laboratorium.
 • Jeżeli nie można przesłać próbki moczu natychmiast, należy ją do czasu transportu przechowywać w temperaturze chłodziarki (2-8oC), maksymalnie do 4 godzin.

Uwaga!
Mocz do badania ogólnego i na posiew dostarczać w dwóch oddzielnych pojemnikach: niejałowym i jałowym.

V. Przygotowanie i pobranie próbki kału

Badanie ogólne kału

 • Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
 • Kał należy oddać do czystego naczynia.
 • Pobrać próbkę kału (wielkości orzecha laskowego) najlepiej z miejsc zawierających krew, śluz, czy ropę i umieścić za pomocą łopatki w specjalnym jałowym pojemniku (do nabycia w aptece lub w laboratorium).
 • Pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem i imieniem.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Badanie parazytologiczne kału

 • Badanie należy wykonać 3-krotnie w odstępie co najmniej 3 dni.
 • Przed rozpoczęciem zbiórki próbek należy zaopatrzyć się w 3 jałowe pojemniki na kał (do nabycia w aptece lub w laboratorium)
 • Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
 • Kał należy oddać do czystego naczynia.
 • Pobrać próbkę kału (wielkości orzecha laskowego) najlepiej z miejsc zawierających krew, śluz, czy ropę i umieścić za pomocą łopatki w specjalnym jałowym pojemniku (do nabycia w aptece lub w laboratorium).
 • Pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem i imieniem.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

Krew utajona w kale

 • Nie należy wykonywać testu w przypadku krwawiących żylaków odbytu.
 • Leki oraz używki (np. aspiryna, alkohol) mogące powodować podrażnienie żołądka i jelit należy odstawić minimalnie na 48 godzin przed wykonaniem zbiórki kału.
 • Wykonanie testu nie wymaga stosowania specjalnej diety.
 • Badania nie należy wykonywać w czasie miesiączki i 3 dni po jej zakończeniu.
 • Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
 • Kał należy oddać do czystego naczynia.
 • Pobrać próbkę kału (wielkości orzecha laskowego) najlepiej z miejsc zawierających krew, śluz, czy ropę i umieścić za pomocą łopatki w specjalnym jałowym pojemniku (do nabycia w aptece lub w laboratorium).
 • Pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem i imieniem.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.