Laboratorium

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

NZOZ „Przychodnia Morena”

Oferuje szerokie spektrum badań laboratoryjnych w zakresie:

 • Hematologii
 • Biochemii
 • Koagulologii
 • Analityki Ogólnej
 • Immunochemii, w tym:
  • Hormony tarczycy
  • Hormony płciowe
  • Markery nowotworowe
 • Immunologii
 • Alergologii
 • Bakteriologii
 • Profile laboratoryjne

Zapewniamy miłe i profesjonalne podejście do pacjenta.

Materiał do badan laboratoryjnych jest pobierany przy użyciu certyfikowanego jednorazowego systemu próżniowego zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Nasze Laboratorium oferuje:

 • wysoką jakość badań zgodną z wdrożonym systemem jakości
 • atrakcyjne ceny badań laboratoryjnych
 • możliwość otrzymywania sprawozdań z badań w dniu ich wykonania również przez internet lub faksem

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej dysponuje analizatorami najnowszej generacji renomowanych firm (głównie ROCHE) umożliwiającymi stosowanie sprawdzonych metod badawczych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Zastosowanie laboratoryjnego systemu informatycznego (LSI) ogranicza do minimum wszelkie błędy i znacznie skraca czas oczekiwania na wyniki badań.

Pracę Laboratorium opiera na najlepszych zasadach systemów zarządzania jakością, między innymi z wdrożonym i utrzymywanym Systemem Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

Jednym z najważniejszych celów Laboratorium jest zapewnienie wiarygodności wyników analiz poprzez:

 • stosowanie sprawdzonych i udokumentowanych metod badawczych
 • prawidłowy nadzór nad aparaturą pomiarową
 • systematyczne monitorowanie i ocena poprawności analitycznej wyników poprzez mechanizm wewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości badań
 • udział w programach Zewnętrznej Oceny Jakości organizowanym przez Centralny Ośrodek Badań
 • Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) w celu uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny pracy Laboratorium
 • utrzymywanie wymaganych kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia

Wiarygodność wyników badań analitycznych zależy również od czasu upływajacego od pobrania próbki krwi do momentu wykonania badań oraz od warunków transportu materiału.

Nasze laboratorium mieszczące się bezpośrednio przy Punkicie Pobrań większość analiz wykonuje na bieżąco, najszybciej jak to mozliwe po pobraniu krwi. Jest to bardzo ważne dla zachowania stabilności próbek oraz eliminuje wpływ warunków transportu na pobrany materiał.

Wykonujemy analizy na miejscu, Laboratorium gwarantuje wykonanie badań w trybie CITO.

Ważny jest również bezpośredni kontakt pacjenta z pracownikami Laboratorium zapewniającymi profesjonalną pomoc w wyborze analiz oraz zaleceń odnośnie prawidłowego przygotowania się do badań.

Nad prawidłowością funkcjonowania laboratorium czuwa specjalista w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej oraz 5 diagnostów laboratoryjnych.

Ceny badań

Pacjentów zadeklarowanych do lekarzy NZOZ „Przychodnia Morena” posiadających skierowania na badania laboratorium obsługuje bezpłatnie.

Pozostali pacjenci korzystający z usług komercyjnych płacą za wykonane badania zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Laboratorium oferuje ciekawe tematyczne pakiety diagnostyczne w korzystnych cenach. Pakiety zawierają kompleksowe zestawy badań pozwalających na ocenę ogólnego stanu zdrowia, a także funkcjonowania wielu narządów. Badania laboratoryjne wykonane w pakietach to oszczędność 20%.

Proponowane przez Laboratorium pakiety znajdują się w zakładce „Pakiety Badań”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym Laboratorium placówki innych Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Z każdą placówką podpisujemy indywidualną umowę na korzystnych warunkach, w ramach której laboratorium oferuje:

 • odbieranie pobranego materiału
 • dostarczanie probówek i innego sprzętu do pobierania materiału
 • dostarczanie sprawozdań z badań