lek. Danuta Wasilewska-Zienkiewicz

  • Pulmonolog

Pulmonolog

Gabinet

222

Zarejestruj się:

  • osobiście, w rejestracji pulmonologicznej
  • telefonicznie: 58 340 72 55
lub
Rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, do których wymagane jest skierowanie, odbywa się po dostarczeniu skierowania lub kodu do skierowania.