Skargi

Gdzie zgłaszać

Prosimy o zgłaszanie skarg:

osobiście, w sekretariacie Przychodni

pocztą elektroniczną, pod adresem sekretariat@nzozmorena.pl

Jak zgłaszać

Aby pomóc nam rozpatrywać Państwa skargi prosimy o zawarcie w nich następujących informacji.

  • wskazanie przedmiotu skargi (skrótowe wskazanie jaki błąd został Państwa zdaniem popełniony)
  • wskazanie kogo lub czego dotyczy skarga (np. konkretna osoba, konkretna poradnia, konkretna rejestracja)
  • szczegółowy opis sytuacji jakiej dotyczy skarga
  • Państwa dane kontaktowe