Nasze certyfikaty

Przyjazna Przychodnia

Certyfikat wydany w ramach programu Przyjazna Przychodnia (www.przyjaznaprzychodnia.info) – Współpraca sieciowa w zakresie zapewniania pacjentom najwyższych standardów w obszarze obsługi Pacjenta, przestrzegania jego praw, innowacyjności w doskonaleniu świadczeń zdrowotnych, rozwoju potencjału organizacji usług medycznych.

ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie świadczenia usług medycznych.

ISO 9001:2015

Zintegrowany System Zarządzania Jakością w zakresie świadczenia usług medycznych

ISO 14001:2015

Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego w zakresie świadczenia usług medycznych.

 

 

Strona przyjazna osobom niepełnosprawnym

Tworząc nową stronę internetową Przychodni Morena dołożyliśmy wszelkich starań, aby była ona dostępna i czytelna dla wszystkich. Strona została dostosowana do wymagań czytników ekranowych, tak aby osoby niedowidzące i niewidome również mogły z niej korzystać. W razie napotkania problemów z funkcjonowaniem strony prosimy o kontakt.

Polityka Jakości ”Przychodni Morena”

Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą NZOZ Przychodnia Morena przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów oraz innych stron zainteresowanych, zapewniając im, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Profesjonalna obsługa, rzetelność i natychmiastowa reakcja na wszelkie potrzeby pacjenta oraz jednoczesna troska o środowisko naturalne oraz dbałość o ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych w naszej placówce są naszymi celami.

Nasze cele będziemy realizować poprzez:

 1. Zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i sprawnej obsługi Pacjentów z poszanowaniem ich praw w zakresie leczenia, diagnozowania i pielęgnowania.
 2. Dążenie do pełnego zaspokajania potrzeb naszych Pacjentów i stron zainteresowanych.
 3. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów.
 4. Konsekwentną politykę kadrową – poprzez określenie kompetencji, uprawnień, obowiązków pracowników, zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju, zapobieganie wypadkom przy pracy. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu i doskonalenie metod pracy.
 5. Rozszerzanie kadry lekarskiej oraz oferty usług medycznych.
 6. Stosowanie najnowocześniejszych metod leczenia.
 7. Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności i zapewnieniu ochrony oraz poufności przetwarzanych informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych.
 8. Doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków udzielania świadczeń.
 9. Świadczenie usług i organizację prac ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom i prowadzanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
 10. Przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa informacji.
 11. Stały monitoring realizowanych procesów oraz wymagań prawnych i innych.
 12. Ciągłe monitorowanie satysfakcji Pacjentów dotyczące świadczonych przez nas usług.
 13. Realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych. Właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierdzonych im procesów informacyjnych.
 14. Przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji.
 15. Monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty.
 16. Zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju.
 17. Stałe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 18. Budowanie silnej placówki otwartej na innowacje.
 19. Prowadzenie analiz ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, które odzwierciedlają, kontekst oraz kompetencje Firmy do istniejącej sytuacji ukierunkowane na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.
 20. Ciągłe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 w celu zwiększenia jego skuteczności.

Naszym obowiązkiem jest utrzymanie placówki, jako sprawnie działającej jednostki służby zdrowia w dobrej kondycji finansowej i technicznej, przyjaznej Pacjentom i pracownikom.

Niniejsza Polityka została zakomunikowana wszystkim pracownikom NZOZ „Przychodnia Morena” Sp. z o.o. jest również dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym osób i podmiotów współpracujących.

Data wydania: 15.11.2023

Prezes Zarządu
Barbara Rolbiecka-Tkaczyk