I. Analityka ogólna
Nazwa badania
Cena
1. Elastaza trzustkowa w kale
200,00 zł
2. Kał – antygen Giardia Lamblia (met. ELISA, jakościowo)
48,00 zł
3. Kał – antygen Helicobacter Pylori (jakościowo)
42,00 zł
4. Kał – badanie ogólne
35,00 zł
5. Kał – badanie parazytologiczne (1 pobranie )
30,00 zł
6. Kał – krew utajona (met. immunochromatograficzna)
30,00 zł
7. Kalprotektyna w kale
120,00 zł
8. Mocz – badanie ogólne (wł.fizyczne + osad)
15,00 zł
9. Mocz – białko w DZM
15,00 zł
10. Mocz – glukoza (ilościowo)
15,00 zł
11. Mocz – mikroalbuminuria (ilościowo)
40,00 zł
12. Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (UACR)
50,00 zł
II. Hematologia i Serologia
Nazwa badania
Cena
1. Morfologia krwi żylnej
20,00 zł
2. Odczyn Biernackiego (OB)
12,00 zł
3. Oznaczenie grupy krwi układu ABO, RhD
55,00 zł
4. Przeciwciała anty-RhD
48,00 zł
5. Retikulocytoza
23,00 zł
6. Rozmaz krwi żylnej – ocena mikroskopowa
18,00 zł
III. Koagulologia
Nazwa badania
Cena
1. Czas kaolinowo – kefalinowy w osoczu (APTT)
20,00 zł
2. Czas protrombinowy w osoczu (PT) i INR
16,00 zł
3. Czas trombinowy (TT)
20,00 zł
4. D-Dimer
50,00 zł
5. Fibrynogen w osoczu
24,00 zł
IV. Biochemia
Nazwa badania
Cena
1. Albumina
14,00 zł
2. Aminotransferaza alaninowa (ALT)
12,00 zł
3. Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
12,00 zł
4. Amylaza
14,00 zł
5. ASO
24,00 zł
6. Białko C-reaktywne (CRP)
24,00 zł
7. Białko całkowite
14,00 zł
8. Bilirubina całkowita
12,00 zł
9. Bilirubina związana (bezpośrednia)
14,00 zł
10. Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)
36,00 zł
11. Ceruloplazmina
72,00 zł
12. Chlorki (Cl)
12,00 zł
13. Cholesterol całkowity
12,00 zł
14. Cholesterol HDL
14,00 zł
15. Cholesterol LDL – met. bezpośrednia
25,00 zł
16. Cystatyna C
115,00 zł
17. Czynnik reumatoidalny (RF)
20,00 zł
18. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
16,00 zł
19. Doustny test obciążenia glukozą (OGTT) (0 i 120 min)
24,00 zł
20. Elektroforeza białek (proteinogram)
40,00 zł
21. Ferrytyna
42,00 zł
22. Fosfataza alkaliczna (ALP)
12,00 zł
23. Fosfataza kwaśna
18,00 zł
24. Fosforany nieorganiczne
12,00 zł
25. Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
12,00 zł
26. Glukoza
12,00 zł
27. Hemoglobina glikowana (HbA1c)
48,00 zł
28. Homocysteina
70,00 zł
29. Katecholaminy w DZM
135,00 zł
30. Kiła – test przesiewowy (WR)
18,00 zł
31. Kinaza kreatynowa – izoenzym sercowy (CK-MB) masa
46,00 zł
32. Kinaza kreatynowa (CK)
18,00 zł
33. Kreatynina
13,00 zł
34. Kwas foliowy
50,00 zł
35. Kwas moczowy
12,00 zł
36. Lipaza
20,00 zł
37. Lipidogram
38,00 zł
38. Magnez
14,00 zł
39. Metoksykatecholaminy w DZM
135,00 zł
40. Mocznik
12,00 zł
41. N-terminalny propeptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP)
140,00 zł
42. Osteokalcyna
120,00 zł
43. Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)
120,00 zł
44. Potas (K)
12,00 zł
45. Prokalcytonina (PCT)
120,00 zł
46. Sód (Na)
12,00 zł
47. Test w kierunku kiły – potwierdzenie (FTA,TPHA,VDRL, FTA ABS)
120,00 zł
48. Transferyn
35,00 zł
49. Triglicerydy
12,00 zł
50. Troponina I
55,00 zł
51. Troponina T
55,00 zł
52. Wapń całkowity
12,00 zł
53. Wapń zjonizowany
30,00 zł
54. Witamina B12
45,00 zł
55. Witamina D (25 OH)
75,00 zł
56. Żelazo
12,00 zł
V. Toksykologia i leki
Nazwa badania
Cena
1. Arsen w surowicy
160,00 zł
2. Chrom w surowicy
150,00 zł
3. Cynk w surowicy
80,00 zł
4. Etanol
48,00 zł
5. Karbamazepina
90,00 zł
6. Kwas walproinowy
60,00 zł
7. Lit w surowicy
75,00 zł
8. Miedź w surowicy
80,00 zł
9. Narkotyki w moczu
110,00 zł
10. Ołów w surowicy
115,00 zł
11. Rtęć w surowicy
200,00 zł
12. Selen w surowicy
130,00 zł
VI. Hormony
Nazwa badania
Cena
1. 17-OH Progesteron
76,00 zł
2. Aldosteron
90,00 zł
3. Androstendion
68,00 zł
4. Anty-Mullerian hormon (AMH)
170,00 zł
5. Białko wiążące hormony płciowe (SHGB)
65,00 zł
6. Białko wiążące somatomedynę (IGF-BP3)
115,00 zł
7. C-peptyd
65,00 zł
8. Chromogranina A
135,00 zł
9. Dihydrotestosteron (DHT)
160,00 zł
10. Erytropoetyna
90,00 zł
11. Estradiol (E2)
38,00 zł
12. Folikulotropina (FSH)
38,00 zł
13. Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG)
45,00 zł
14. Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
80,00 zł
15. Hormon tyreotropowy (TSH)
36,00 zł
16. Hormon wzrostu, somatotropina (STH)
60,00 zł
17. Inhibina B
190,00 zł
18. Insulina
42,00 zł
19. Insulinopodobny czynnik wzrostu, somatomedyna (IGF-1)
110,00 zł
20. Kortyzol w DZM
45,00 zł
21. Kortyzol w surowicy
45,00 zł
22. Luteotropina (LH)
38,00 zł
23. Makroprolaktyna
130,00 zł
24. Pakiet hormonalny ogólny
221,00 zł
25. PAPP-A (Ciążowe osoczowe białko A)
80,00 zł
26. PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Kryptor)
170,00 zł
27. Parathormon (PTH) (intact)
65,00 zł
28. Progesteron
38,00 zł
29. Prolaktyna (PRL)
36,00 zł
30. Serotonina
130,00 zł
31. Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S)
58,00 zł
32. Test z metoklopramidem (prolaktyna w 0 i 60 min.)
72,00 zł
33. Testosteron
38,00 zł
34. Testosteron wolny
72,00 zł
35. Trijodotyronina wolna (fT3)
36,00 zł
36. Tyreoglobulina
65,00 zł
37. Tyroksyna wolna (fT4)
36,00 zł
38. Wolna podjednostka B-HCG
100,00 zł
VII. Markery nowotworowe
Nazwa badania
Cena
1. Alfafetoproteina (AFP)
48,00 zł
2. Algorytm ROMA (HE 4, Ca-125, algorytm)
130,00 zł
3. Antygen karcinoembrionalny (CEA)
50,00 zł
4. Beta-2-mikroglobulina w moczu
70,00 zł
5. Beta-2-mikroglobulina w surowicy
50,00 zł
6. CA 125
50,00 zł
7. CA 15-3
50,00 zł
8. CA 19-9
48,00 zł
9. CA 72-4
75,00 zł
10. Cyfra 21-1
132,00 zł
11. Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG)
45,00 zł
12. HE4
110,00 zł
13. Pakiet onkologiczny ogólny
126,00 zł
14. PSA – całkowity
44,00 zł
15. PSA – frakcja wolna
48,00 zł
16. S100
90,00 zł
VIII. Immunologia infekcyjna
Nazwa badania
Cena
1. HAV – p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A)
155,00 zł
2. HAV – p/c przeciw HAV total (WZW typu A)
110,00 zł
3. HBc – p/c przeciw HBc całkowite (WZW typu B)
50,00 zł
4. HBc – p/c przeciw HBc IgM (WZW typu B)
65,00 zł
5. HBe – antygen HBe (WZW typu B)
65,00 zł
6. HBe – p/c przeciw HBe (WZW typu B)
65,00 zł
7. HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B)
38,00 zł
8. HBs – antygen HBs (WZW typu B)
30,00 zł
9. HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C)
46,00 zł
10. HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (WZW typu C)
350,00 zł
11. HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (WZW typu C)
200,00 zł
12. Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, ilościowo
240,00 zł
13. Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo
150,00 zł
14. Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, ilościowo
150,00 zł
15. p/c Morbilli virus (odra) IgG lub IgM
95,00 zł
16. p/c przeciw Bordatella pertussis (krztusiec) IgG lub IgM lub IgA
70,00 zł
17. p/c przeciw Borrelia burgdorferi IgG lub IgM
52,00 zł
18. p/c przeciw Borrelia burgdorferi IgG lub IgM met. Western Blot
150,00 zł
19. p/c przeciw Brucella IgG lub IgM
95,00 zł
20. p/c przeciw Chlamydia Pneumoniae IgG lub IgM lub IgA
95,00 zł
21. p/c przeciw Chlamydia Trachomatis IgG lub IgM lub IgA
95,00 zł
22. p/c przeciw Cytomegalii (CMV) IgG lub IgM
54,00 zł
23. p/c przeciw Epstein-Barr (EBV, mononukleoza) IgG lub IgM
72,00 zł
24. p/c przeciw Giardia lamblia IgG i IgM w surowicy
100,00 zł
25. p/c przeciw Helicobacter Pylori IgG
61,00 zł
26. p/c przeciw Helicobacter Pylori w surowicy – test jakościowy
42,00 zł
27. p/c przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG lub IgM
90,00 zł
28. p/c przeciw Rubella virus (różyczka) IgG lub IgM
54,00 zł
29. p/c przeciw Toxocara canis IgG
100,00 zł
30. p/c przeciw Toxoplasma gondi IgG lub IgM
45,00 zł
31. p/c przeciw Vircella Zoster (ospa i półpasiec) IgG lub IgM
95,00 zł
32. Test w kierunku mononukleozy (EBV) p/c IgM – ozn. Jakościowe
30,00 zł
33. Wirus HIV (p/c HIV1/HIV 2 + antygen p24)
46,00 zł
IX. Alergia
Nazwa badania
Cena
1. IgE specyficzne p/c alfa laktoalbuminie (F76)
55,00 zł
2. IgE specyficzne p/c beta laktoglobulinie (F77)
55,00 zł
3. IgE specyficzne p/c laktoza (B312)
110,00 zł
4. IgE specyficzne p/c mieszanka pierza (EP71)
85,00 zł
5. IgE specyficzne p/c przeciwko pojedynczemu alergenowi
55,00 zł
6. Immunoglobulina IgE całkowite
42,00 zł
7. Immunoglobulina IgG lub IgM lub IgA
30,00 zł
8. Panel alergenów – jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka)
130,00 zł
9. Panel alergenów oddechowych – Polycheck (20 alergenów)
180,00 zł
10. Panel alergenów oddechowych – Polycheck (30 alergenów)
220,00 zł
11. Panel alergenów pediatrycznych – Polycheck (20 alergenów)
180,00 zł
12. Panel alergenów pediatrycznych – Polycheck (30 alergenów)
220,00 zł
13. Panel alergenów pokarmowych – Polycheck (20 alergenów)
180,00 zł
14. Panel alergenów pokarmowych – Polycheck (30 alergenów)
220,00 zł
15. Panel komponenty jaja kurzego – Polycheck (6 alergenów)
180,00 zł
16. Panel mleko krowie i gluten – Polycheck (5 alergenów)
120,00 zł
X. Autoimmunologia
Nazwa badania
Cena
1. Antykoagulant toczniowy LA
130,00 zł
2. p/c antytyreoglobulinowe (Anty-TG)
48,00 zł
3. p/c p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)
110,00 zł
4. p/c przeciw beta 2–glikoproteinie 1 IgG i IgM łącznie
140,00 zł
5. p/c przeciw beta 2–glikoproteinie 1 IgG lub IgM
90,00 zł
6. p/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP)
85,00 zł
7. p/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a
125,00 zł
8. p/c przeciw deamidowanej gliadynie (DGP) IgG lub IgA
100,00 zł
9. p/c przeciw endomysium mięśni gładkich (EmA) IgG i IgA łącznie
140,00 zł
10. p/c przeciw endomysium mięśni gładkich (EmA) IgG lub IgA
85,00 zł
11. p/c przeciw gliadynie (AGA) IgA i IgG łącznie
130,00 zł
12. p/c przeciw gliadynie (AGA) IgA lub IgG
90,00 zł
13. p/c przeciw kanalikom żółciowym
90,00 zł
14. p/c przeciw kardiolipinie IgG i IgM łącznie
140,00 zł
15. p/c przeciw kardiolipinie IgG lub IgM
80,00 zł
16. p/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA)
110,00 zł
17. p/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA)
180,00 zł
18. p/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA)
90,00 zł
19. p/c przeciw mitochondrialne (AMA)
90,00 zł
20. p/c przeciw mitochondrialne typ M-2 (AMA M-2)
90,00 zł
21. p/c przeciw pemphigus i pemphigoid IgG
130,00 zł
22. p/c przeciw peroksydazie tarczycowej (Anty-TPO)
48,00 zł
23. p/c przeciw plemnikom w surowicy
130,00 zł
24. p/c przeciw receptorowi TSH (TRAb)
110,00 zł
25. p/c przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) IgA
85,00 zł
26. p/c przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) IgG
85,00 zł
27. p/c przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) IgG i IgA
130,00 zł
28. p/c przeciwjądrowe ANA1 – test przesiewowy (met. IF)
90,00 zł
29. p/c przeciwjądrowe ANA2 (Hep2) (met. IF, typ świecenia i miano)
130,00 zł
30. p/c przeciwjądrowe ANA3 (met. immunoblot)
190,00 zł
31. p/c przeciwjądrowe anty SS-A (Ro)
80,00 zł
32. p/c przeciwjądrowe anty SS-B (La)
80,00 zł
33. p/c przeciwjądrowe przeciwko dwuniciowemu DNA (ds-DNA)
90,00 zł
34. Panel celiakia IgG lub IgA met. BLOT
160,00 zł
35. Panel p/c przeciwjądrowe Myositis (met. immunoblot)
200,00 zł
XI. Mikrobiologia
Nazwa badania
Cena
1. Adenowirusy i Rotawirusy – antygen w kale
55,00 zł
2. Clostridium difficile – antygen GDH, toksyny A i B w kale
180,00 zł
3. Posiew kału
45,00 zł
4. Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella
180,00 zł
5. Posiew moczu
45,00 zł
6. Posiew moczu lub kału w kierunku grzybów
55,00 zł
7. Posiew plwociny
50,00 zł
8. Wymaz z gardła
45,00 zł
9. Wymaz z jamy ustnej, nosa lub z pochwy w kierunku grzybów
55,00 zł
10. Wymaz z kanału szyjki macicy
50,00 zł
11. Wymaz z migdałków
45,00 zł
12. Wymaz z nosa
45,00 zł
13. Wymaz z odbytu
45,00 zł
14. Wymaz z oka
45,00 zł
15. Wymaz z pochwy
45,00 zł
16. Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)
45,00 zł
17. Wymaz z rany
45,00 zł
18. Wymaz z ropnia
45,00 zł
19. Wymaz z ucha
45,00 zł
20. Wymaz ze skóry
45,00 zł
XII. Badania genetyczne
Nazwa badania
Cena
1. Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) predyspozycja genetyczna celiakii
320,00 zł
2. Gen dla antygen HLA B27
220,00 zł
3. Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE
420,00 zł
4. Identyfikacja genu HLA-Cw6 (łuszczyca)
340,00 zł
5. mutacje BRCA1 (genetyczna predyspozycja do raka piersi i jajnika)
450,00 zł
XIII. Mykologia
Nazwa badania
Cena
1. Posiew moczu, kału w kierunku grzybów
50,00 zł
2. Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoe (rzeżączka)
80,00 zł
3. Wymaz z jamy ustnej, nosa ,pochwy w kierunku grzybów
50,00 zł
XIV. Badania RTG
Nazwa badania
Cena
1. Densytometria – całe ciało
150,00 zł
2. Densytometria 1 punkt
100,00 zł
3. Densytometria 2 punkty
120,00 zł
4. Densytometria 3 punkty
140,00 zł
5. Dodatkowe projekcje
50,00 zł
6. Inne zdjęcie w 1 projekcji nie uwzględnione bezpośrednio
70,00 zł
7. Inne zdjęcie w 2 projekcji nie uwzględnione bezpośrednio
80,00 zł
8. Zdjęcie 1 stawu /2 projekcje
80,00 zł
9. Zdjęcie 2 stawów jednoimiennych
110,00 zł
10. Zdjęcie 2 stawów kolanowych na stojąco
120,00 zł
11. Zdjęcie 2 stóp na stojąco
120,00 zł
12. Zdjęcie całego kręgosłupa skolioza /1 rzut
80,00 zł
13. Zdjęcie czaszki /2 rzuty
80,00 zł
14. Zdjęcie inne /1 projekcja
70,00 zł
15. Zdjęcie inne /2 projekcje
80,00 zł
16. Zdjęcie klatki piersiowej – PA + bok
80,00 zł
17. Zdjęcie klatki piersiowej – PA lub bok
70,00 zł
18. Zdjęcie kości piętowych
70,00 zł
19. Zdjęcie kości ramiennej /2 rzuty
100,00 zł
20. Zdjęcie kręgosłupa /1 odcinek /2 projekcje
80,00 zł
21. Zdjęcie nosa
70,00 zł
22. Zdjęcie panoramiczne zębów
100,00 zł
23. Zdjęcie przedramienia /2 rzuty
100,00 zł
24. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
70,00 zł
25. Zdjęcie rąk, stóp /1 rzut
70,00 zł
26. Zdjęcie rąk, stóp /2 rzuty
100,00 zł
27. Zdjęcie stawów biodrowych / 1 projekcja
70,00 zł
28. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych
70,00 zł
29. Zdjęcie stawu barkowego /1 rzut
70,00 zł
30. Zdjęcie wieku kostnego dziecka
80,00 zł
31. Zdjęcie zatok / twarzoczaszki
70,00 zł
32. Zdjęcie zęba
40,00 zł
33. Zdjęcie żeber /2f
100,00 zł
XV. Porady lekarskie
Nazwa badania
Cena
1. Alergolog
100,00 zł
2. Chirurgia dziecięca
100,00 zł
3. Chirurgia ogólna
100,00 zł
4. Chirurgia ogólna dr n.med.Grzegorz Michalski
200,00 zł
5. Choroby naczyń specjalista
120,00 zł
6. Dermatolog
200,00 zł
7. Diabetolog
100,00 zł
8. Dietetyk
140,00 zł
9. Geriatra
100,00 zł
10. Ginekolog
100,00 zł
11. Internista
100,00 zł
12. Kardiolog
100,00 zł
13. Kardiolog dr n. med. Jolanta Neubauer-Geryk
120,00 zł
14. Laryngolog
150,00 zł
15. Leczenie bólu
100,00 zł
16. Logopeda
100,00 zł
17. Neurolog
100,00 zł
18. Okulista
100,00 zł
19. Ortopeda
100,00 zł
20. Ortopeda dr n. med.Wojciech Marks
200,00 zł
21. Pediatra
100,00 zł
22. Porada dermatologa lek. Joanna Ankudowicz
180,00 zł
23. Porada laryngologa lek. Mirosław Walczuk
150,00 zł
24. Porada położnej – Szkoła Rodzenia
15,00 zł/1h
25. Proktolog
100,00 zł
26. Proktolog dr n. med. Grzegorz Michalski
200,00 zł
27. Psychiatra
100,00 zł
28. Pulmonolog
100,00 zł
29. Reumatolog
100,00 zł
30. Szybki test CRP
15,00 zł
31. Zabieg dermatologiczny
40,00 zł
XVI. Szczepienia
Nazwa badania
Cena
1. ADACEL
110,00 zł
2. Adacel Polio 0
130,00 zł
3. AVAXIM 160 U
190,00 zł
4. BEXSERO
375,00 zł
5. BOOSTRIX
120,00 zł
6. BOOSTRIX POLIO
130,00 zł
7. Cervarix
295,00 zł
8. CLODIVAC
45,00 zł
9. CRP – TEST
15,00 zł
10. DULTAVAX
75,00 zł
11. Engerix B 10
55,00 zł
12. Engerix B 20
100,00 zł
13. FSME-IMMUN 0.25 F
135,00 zł
14. FSME-IMMUN 0.5
140,00 zł
15. GARDASIL
250,00 zł
16. GARDASIL 9
500,00 zł
17. Havrix Adult
220,00 zł
18. Havrix Junior
140,00 zł
19. Hepavax Gene
45,00 zł
20. HEXACIMA
230,00 zł
21. Hiberix
60,00 zł
22. IMOVAX (polio)
60,00 zł
23. Infanrix DTPa
80,00 zł
24. Infanrix Hexa
230,00zł
25. Infanrix IPV + HIB
140,00 zł
26. INFLUVAC TETRA
40,00 zł
27. IXIARO
460,00 zł
28. MENQUADFI
210,00 zł
29. MENVEO
185,00 zł
30. NEIS VAC-C
120,00 zł
31. NIMENRIX
230,00 zł
32. Pentaxim
140,00 zł
33. PNEUMOVAX 23
160,00 zł
34. POLISOMNOGRAFIA (CPAP)
150,00 zł
35. Prevenar 13
290,00 zł
36. Priorix
110,00 zł
37. Rotarix
305,00 zł
38. Rotateq
210,00 zł
39. STAMARIL
260,00 zł
40. SYNFLORIX
205,00 zł
41. Td
40,00 zł
42. TETANA
70,00 zł
43. TT
35,00 zł
44. Twinrix Adult
230,00 zł
45. TYPHIM Vi
240,00 zł
46. Varilrix
240,00 zl
47. VAXCHORA
390,00 zł
48. VAXIGRIP TETRA
60,00 zł
49. VERORAB
230,00 zł
50. ZESTAW DO INHALACJI
15,00 zł
XVII. USG
USG Doppler
Nazwa badania
Cena
1. Aorta i tętnice biodrowe
250,00 zł
2. Tętnice obu kończyn
450,00 zł
3. Układ tętnic jednej kończyny
250,00 zł
4. Układ tętnic szyi i kręgosłupa
250,00 zł
5. Układ wrotny
250,00 zł
6. Układ żył powierzchniowych i głębokich jednej kończyny
280,00 zł
7. Żyły obu kończyn
500,00 zł
USG Klasyczne
Nazwa badania
Cena
1. USG celem oceny wpustu
250,00 zł
2. USG dwóch stawów jednoimiennych
450,00 zł
3. USG jąder
250,00 zł
4. USG jamy brzusznej
250,00 zł
5. USG jednego stawu
250,00 zł
6. USG piersi
350,00 zł
7. USG ślinianek
240,00 zł
8. USG szyi (ślinianki, węzły chłonne, tarczyca)
500,00 zł
9. USG tarczycy
240,00 zł
10. USG tkanek miękkich
250,00 zł
11. USG węzłów chłonnych
240,00 zł
XVIII. EKG
Nazwa badania
Cena
1. Echo serca
250,00 zł
2. EKG bez opisu – dorośli
40,00 zł
3. EKG z opisem – dorośli
50,00 zł
4. EKG z opisem – dzieci
55,00 zł
5. Holter EKG – dorośli – każda kolejna doba
100,00 zł
6. Holter EKG – dorośli – pierwsza doba
150,00 zł
7. Holter EKG dorośli – 24 godz.
180,00 zł
8. Holter EKG dorośli – 72 godz.
400,00 zł
9. Holter RR dorośli
140,00 zł
10. Opis EKG – dorośli
30,00 zł
11. Opis EKG – dzieci
35,00 zł
12. Pomiar RR
20,00 zł
13. Test Wysiłkowy
200,00 zł
XIX. Inne
Nazwa badania
Cena
1. EEG
200,00 zł
2. Iniekcja domięśniowa
15,00 zł
3. Nebulizator
15,00 zł + VAT 8%
4. Pomiar glukozy
5,00 zł
5. Próba RT 23 (p/gruźlica)
30,00 zł
6. Przewodnictwo nerwowe – 1 nerw
120,00 zł
7. Przewodnictwo nerwowe splot barkowy
190,00 zł
8. Spirometria
85,00 zł
9. Spirometria z próbą rozkurczową
65,00 zł
10. Testy alergologiczne- zestaw
80,00 zł
11. Viofor
5,00 zł
12. Zaświadczenie lekarskie
10 zł lub 10 zł + VAT 23%
XX. Badania psychoteczniczne*
*Ceny badań psychotechnicznych zawierają podatek VAT 23%.
Nazwa badania
Cena
1. Badanie psychologiczne – wysokościowe
65,00 zł
2. Badanie psychologiczne kierowcy do uzyskania prawa jazdy
150,00 zł
3. Badanie psychologiczne kierowcy po stracie prawa jazdy
150,00 zł
4. Badanie psychologiczne operatora wózka widłowego
65,00 zł
5. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu
150,00 zł
6. Badanie psychotechniczne kierowcy pojazdu służbowego
150,00 zł
7. Badanie psychotechniczne kierowcy transportu
150,00 zł
8. Badanie stereometryczne
10,00 zł
9. Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienie dla kierowcy transportu
30,00 zł
10. Konsultacja psychologa – psychotechniczna
50,00 zł
11. Ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienie
30,00 zł
XXI. Chirurgia stomatologiczna
Nazwa badania
Cena
1. Dłutowanie zęba mądrości 1
300,00 zł
2. Dłutowanie zęba mądrości 2
600,00 zł
3. Dłutowanie zęba wewnątrzzębodołowe
200,00 zł
4. Dłutowanie zęba z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnego
250,00 zł
5. Ekstrakcja zęba
150,00 zł
6. Konsultacja specjalistyczna
100,00 zł
7. Nacięcie ropnia zewnątrzustnego
150,00 zł
8. Opatrunek chirurgiczny
20,00 zł
9. Plastyka połączenia ustno-zatokowego
300,00 zł
10. Plastyka wędzidełka wargi górnej, dolnej, języka, fałdów włóknistych
200,00 zł
11. Plastyka wyrostka zębodołowego przed protezowaniem (1/2 łuku zębowego)
200,00 zł
12. Resekcja korzenia zęba bocznego
400,00 zł
13. Resekcja korzenia zęba przedniego
500,00 zł
14. Usunięcie zęba mlecznego
100,00 zł
15. Wycięcie małego guzka błony śluzowej jamy ustnej z bad. histopatologicznym
200,00 zł
16. Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej z badaniem histopatologicznym
300,00 zł
17. Zaopatrzenie krwawienia po ekstrakcji w innym gabinecie
200,00 zł
18. Zaświadczenie lekarskie
50,00 zł
XXII. Stomatologia dziecięca
Wypełnienia zębów światłoutwardzalne
Nazwa badania
Cena
1. dwie powierzchnie
170,00 zł
2. jedna powierzchnia
130,00 zł
3. trzy powierzchnie
200,00 zł
Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych i trzonowych
Nazwa badania
Cena
1. dodatkowa wizyta przy zgorzeli
20,00 zł
2. dwa kanały
300,00 zł
3. jeden kanał
200,00 zł
4. trzy kanały
400,00 zł
Pokrycie niedorozwoju szkliwa zębów
Nazwa badania
Cena
1. Odbudowa kąta
150,00 zł
2. Odbudowa korony (Cena zależna od ilości płaszczyzn)
150,00 zł
175,00 zł
200,00 zł
Pozostałe badania
Nazwa badania
Cena
1. Badanie uzębienia pacjenta
50,00 zł
2. Ekstrakcja zęba mlecznego
100,00 zł
3. Fluoryzacja
100,00 zł
4. Lakowanie 1 zęba (powyżej 8 r.ż.)
50,00 zł
5. Pokrycie niedorozwoju szkliwa
0,00 zł
6. Poszerzone lakowanie 1 zęba
50,00 zł
7. Scaling
100,00 zł
8. Trepanacja komory + dewitalizacja
100,00 zł
9. Wybielanie zębów
0,00 zł
10. Wzmocnienie zęba włóknem szklanym
150,00 zł
11. Zaświadczenie o stanie jamy ustnej (stawka VAT 23%)
61,50 zł
12. Zaświadczenie o stanie jamy ustnej (stawka VAT zwolniona)
50,00 zł
13. Znieczulenie
20,00 zł
XXIII. Stomatologia ogólna
Wypełnienia zębów światłoutwardzalne
Nazwa badania
Cena
1. dwie powierzchnie
220,00 zł
2. jedna powierzchnia
180,00 zł
3. trzy powierzchnie
250,00 zł
Leczenie kanałowe zębów przedtrzonowych i trzonowych
Nazwa badania
Cena
1. dodatkowa wizyta przy zgorzeli
50,00 zł
2. dwa kanały
400,00 zł
3. jeden kanał
300,00 zł
4. trzy kanały
500,00 zł
Pokrycie niedorozwoju szkliwa zębów
Nazwa badania
Cena
1. Odbudowa kąta
150,00 zł
2. Odbudowa korony (Cena zależna od ilości płaszczyzn)
150,00 zł
175,00 zł
200,00 zł
Pozostałe badania
Nazwa badania
Cena
1. Badanie uzębienia pacjenta
50,00 zł
2. Ekstrakcja zęba
150,00 zł
3. Ekstrakcja zęba mlecznego
100,00 zł
4. Fluoryzacja
100,00 zł
5. Lakowanie 1 zęba
100,00 zł
6. Leczenie nadwrażliwości – 1 ząb
50,00 zł
7. Porada lekarza stomatologa
80,00 zł
8. Poszerzone lakowanie 1 zęba
100,00 zł
9. Scaling
150,00 zł
10. Trepanacja komory + dewitalizacja
120,00 zł
11. Wzmocnienie zęba włóknem szklanym
150,00 zł
12. Zaświadczenie lekarskie
10,00 zł
13. Zaświadczenie o stanie jamy ustnej (stawka VAT 23%)
61,50 zł
14. Zaświadczenie o stanie jamy ustnej (stawka VAT zwolniona)
50,00 zł
15. Znieczulenie
20,00 zł
XXIV. Protetyka
Nazwa badania
Cena
1. Mikroproteza
300,00 zł
2. Naprawa protezy, dostawienie klamry lub zęba
100,00 zł
3. Płyta podniebienna z akrylu bezbarwnego
100,00 zł
4. Podścielenie protezy
200,00 zł
5. Proteza akrylowa całkowita
700,00 zł
6. Proteza akrylowa częściowa
600,00 zł
7. Szyna do wybielania
300,00 zł
8. Szyna relaksacyjna
300,00 zł
9. Wzmocnienie płyty protezy siatką
150,00 zł
XXV. Badanie polisomnograficzne - bezdech nocny
Nazwa badania
Cena
1. Badanie bezdechu sennego
300,00 zł
XXVI. Usługi psychologiczne
Nazwa badania
Cena
1.

Badania strażników straży:
– gminnej
– miejskiej
– wodnej
– leśniej
– rybackiej
cena umowna, jak na POF

250,00 zł
2.

Badania z zakresu ustawy o sądach powszechnych:
– urząd sędziego
– urząd prokuratora
– komornik sądowy
– asesor i aplikant sędziego lub prokuratora
cena umowna

400,00 zł
3.

Badanie Inspektora Transportu Drogowego
cena umowna

400,00 zł
4.

Badanie na kwalifikowanego pracownika ochrony POF
cena ustawowa

250,00 zł
5. Badanie psychologiczne w ramach badań profilaktycznych
80,00 zł
6.

Kandydaci na kuratora sądowego
cena umowna

200,00 zł
7.

Materiały wybuchowe o przeznaczeniu do użytku cywilnego
cena ustawowa

160,00 zł
8.

Materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
cena ustawowa – maks. 10% średniego wynagrodzenia

400,00 zł
9. Operator wózka widłowego
80,00 zł
10.

Pozwolenie na broń
cena ustawowa – maks. 15% średniego wynagrodzenia

500,00 zł
11. Praca na wysokości
80,00 zł
XXVII. Termolezja
Nazwa badania
Cena
1. Blokada obwodowa, centralna pod RTG
300,00 zł
2. Blokada obwodowa, centralna pod USG
200,00 zł
3. Blokada obwodowa, dostawowa
160,00 zł
4. Pierwsza wizyta
150,00 zł
5. RF – termolezja gałęzi środkowych (faciet joint) – 4 poziomy
Obustronna
2000,00 zł,
Jednostronna 1500,00 zł
6. RF – termolezja nerwów obwodowych
1500,00 zł
7. RF – termolezja stawów biordowo – krzyżowych
2000,00 zł
8. Wizyta kontrolna
100,00 zł