Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

Ten wpis jest starszy niż rok.

Zmiana tekstu ustawy dotyczącej korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością z dn. 1.07.2018

Zgodnie z postanowieniem art. 47c ustawy z dnia 24 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008r. Dz.U. nr 164 poz. 1027) świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, pacjenci do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, pacjenci przedstawiający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczenie z zakresu AOS nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia się takiej osoby.

Przeczytaj również

RTG w dniu 26.01.2024

W dniu 26 stycznia 2024 (piątek) RTG jest czynne do godziny 16:00.
Czytaj

Pracownia RTG – prace serwisowe

W dniach od 14.11 -16.11.2023 Pracownia RTG będzie nieczynna z powodu prac serwisowych. Zdjęcia punktowe zębów oraz badania densytometryczne są wykonywane...
Czytaj

Dyżur stomatologiczny odwołany

Z powodu choroby lekarza dyżur stomatologiczny, przewidziany na dzień 12 sierpnia 2023, został odwołany.
Czytaj

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla rocznika 2010

Urząd Miasta Gdańsk zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla osób z rocznika 2010. Zakażenie wirusem HPV, czyli...
Czytaj