Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

Ten wpis jest starszy niż rok.

Zmiana tekstu ustawy dotyczącej korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością z dn. 1.07.2018

Zgodnie z postanowieniem art. 47c ustawy z dnia 24 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008r. Dz.U. nr 164 poz. 1027) świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” lub „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, pacjenci do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, pacjenci przedstawiający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczenie z zakresu AOS nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia się takiej osoby.

Przeczytaj również

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla rocznika 2010

Urząd Miasta Gdańsk zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla osób z rocznika 2010. Zakażenie wirusem HPV, czyli...
Czytaj

Nowe numery telefonów

Szanowni Pacjenci, w celu lepszej obsługi telefonicznej uruchomiliśmy nowe numery telefonów do rejestracji: Rejestracja ogólna – 58 347...
Czytaj
nieaktualny

Szczepienia przeciw grypie

NZOZ „Przychodnia Morena” realizuje program bezpłatnego szczepienia przeciw grypie dla wszystkich pacjentów. Prosimy o zgłaszanie się pacjentów...
Czytaj

Wznowienie szczepień ochronnych dla dzieci

Szanowni Państwo, od 02.11.2020 wznowione zostają szczepienia ochronne dla dzieci.
Czytaj