Polityka Jakości

Ten wpis jest starszy niż rok.

Polityka ZSZ ”Przychodni Morena”

Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą NZOZ Przychodnia Morena przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów oraz innych stron zainteresowanych, zapewniając im, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Profesjonalna obsługa, rzetelność i natychmiastowa reakcja na wszelkie potrzeby pacjenta oraz jednoczesna troska o środowiskowo naturalne oraz dbałość o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji w naszych placówkach są naszymi celami.

Nasze cele będziemy realizować poprzez:

 1. Zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i sprawnej obsługi Pacjentów z poszanowaniem ich praw.
 2. Dążenie do pełnego zaspokajania potrzeb naszych Pacjentów i stron zainteresowanych.
 3. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych doświadczonych specjalistów.
 4. Konsekwentną politykę kadrową – poprzez określenie kompetencji, uprawnień, obowiązków pracowników, zapewnienie im komfortu pracy, możliwości samorealizacji i rozwoju.
 5. Systematycznie podnoszenie kwalifikacji personelu i doskonalenia metody pracy.
 6. Stosowanie najnowocześniejszych metod leczenia.
 7. Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności i zapewnieniu poufności przetwarzanych informacji.
 8. Doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków udzielania świadczeń.
 9. Świadczenie usług i organizację prac ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom i prowadzanie działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
 10. Przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa informacji.
 11. Stały monitoring realizowanych procesów oraz wymagań prawnych i innych.
 12. Ciągłe monitorowanie satysfakcji Pacjentów dotyczące świadczonych przez nas usług.
 13. Ochron e informacji dotyczących Pacjentów.
 14. Zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji.
 15. Ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych.
 16. Realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych.
 17. Właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych.
 18. Przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji.
 19. Monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty.
 20. Zapewnienie zgodności z wymaganymi prawnymi w zakresie ochrony informacji.
 21. Zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju.
 22. Prowadzenie analiz ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, które odzwierciedlają, kontekst oraz kompetencje Firmy do istniejącej sytuacji ukierunkowane na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.
 23. Generalne stosowanie i rozwijanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO/IEC 27001:2014-12.

Naszym obowiązkiem jest utrzymanie placówki, jako sprawnie działającej jednostki służby zdrowia w dobrej kondycji finansowej i technicznej, przyjaznej Pacjentom i pracownikom.

Prezes Zarządu
Barbara Rolbiecka-Tkaczyk

Gdańsk, 06.10.2017

Przeczytaj również

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla rocznika 2010

Urząd Miasta Gdańsk zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla osób z rocznika 2010. Zakażenie wirusem HPV, czyli...
Czytaj

Nowe numery telefonów

Szanowni Pacjenci, w celu lepszej obsługi telefonicznej uruchomiliśmy nowe numery telefonów do rejestracji: Rejestracja ogólna – 58 347...
Czytaj
nieaktualny

Szczepienia przeciw grypie

NZOZ „Przychodnia Morena” realizuje program bezpłatnego szczepienia przeciw grypie dla wszystkich pacjentów. Prosimy o zgłaszanie się pacjentów...
Czytaj

Wznowienie szczepień ochronnych dla dzieci

Szanowni Państwo, od 02.11.2020 wznowione zostają szczepienia ochronne dla dzieci.
Czytaj